image
какво е коучинг

coaching....

 

КОУЧИНГ - монолог или диалог

този текст е за тези от вас, които не са имали коуч, които знаят малко и само в популярния смисъл на думата коуч, остава едно погрешно впечатление, че коуча е нещо като психотеравт. Той само мълчи и слуша, поглежда си часовника на края на уреченото време и прекъсва разговора с думите „свършихме за днес, ще продължим отново…“. Този популизъм в разбирането на коучинг не само е неверен, той е и вреден. Само тези, които са имали вече опитност с коуч – знаят, че това е процес на двупосочно общуване, че коучът е в диалог със своя клиент. Присъствието на коуча е активно, слушането на коуча е активно, реакциите му са диалогистини, но и логични, т.е. той следва внимателно мисълта на клиента си и извървява заедно с клиента си пътя от реалността, такава каквато е до нейната желана визия. В този диалог най-съществено място заемат доверието и конфиденциалността на информацията споделена от клиента пред коуча по време на сесия.. Двете понятия, разбира се, са свързани – не би могло да има продължаващо доверие без спазване на конфиденциалност и обратното - условието за конфиденциалност се договаря още в самото начало на съвместната работа и е фактор за формирането на доверие.

Използвайки думи като „начало“, „продължително“, „поредност на сесиите“ става ясно, че диалога между коуч и клиент минава през различни фази и има променяща се функционалност.

какво още е  и какво не е коучинг