image
Кремена Дачова

АГЕНТ НА ПРОМЯНАТА

 

 

Промяната започва с всеки от нас!

Ние, ПОДКРЕПЯМЕ ИНИЦИАТИВАТА НА JAMBA България и подаваме ръка да вървим заедно по пътя на промяната в професионалната и личната реализация на пазара на труда на хората с функционални различия и различни възможности.

Заявяваме, че ще правим всичко по силите и в рамките на влиянието ни, да:

 • Осигурим работна среда, в която всеки служител приема и подкрепя разнообразието.
 • Подготвим служителите си да  разпознават собствените си предразсъдъци и да работят съзнателно за тяхното минимизиране.
 • Осигурим равни условия за кандидатстване, подбор, присъединяване и полагане на труд на хората с функционални различния и различни възможности.
 • Осигурим достъпна среда, в която хората с различни възможности да се чувстват приети и уверени да работят пълноценно.
 • Да осигурим възможност на служителите ни с функционални различия да бъдат себе си и да се развиват и растат в личен и професионален план.
 • Да бъдем открити и конструктивни когато срещаме трудности и пречки, винаги с цел за създаване на продуктивни и пълноценни отношения с нашите служители без значение от техният пол, раса, сексуална ориентация, възраст или наличие на функционални различия.

Промяната започва с всеки от нас!

Ние, от Лектика консулт, заявяваме своята подкрепа по пътя на промяната в професионалната и личната реализация на пазара на труда на хората с функционални различия и различни възможности.

Заявяваме, че ще правим всичко по силите и в рамките на влиянието ни, да:

 • Осигурим работна среда, в която всеки служител приема и подкрепя разнообразието.
 • Подготвим служителите си да разпознават собствените си предразсъдъци и да работят съзнателно за тяхното минимизиране.
 • Осигурим равни условия за кандидатстване, подбор, присъединяване и полагане на труд на хората с функционални различния и различни възможности.
 • Осигурим достъпна среда, в която хората с различни възможности да се чувстват приети и уверени да работят пълноценно.
 • Да осигурим възможност на служителите ни с функционални различия да бъдат себе си и да се развиват и растат в личен и професионален план.
 • Да бъдем открити и конструктивни когато срещаме трудности и пречки, винаги с цел за създаване на продуктивни и пълноценни отношения с нашите служители без значение от техният пол, раса, сексуална ориентация, възраст или наличие на функционални различия.