image
ресурси

ЛИЧЕН УСПЕХ И ефективност

Вярвате ли или не, ЛИЧНОСТНИТЕ КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ СА ПРОМЕНЛИВА ВЕЛИЧИНА!

В професионален план всеки от нас проявява не други, а своите Личностни качества и умения. Опознаването и разгръщането на потенциала на личността са първи и основен фактор за нарастване на нейната успешност и подобряване на нейното представяне. Изхождайки от разбирането за широта и обем на потенциала на всеки от нас, в "ЛИЧЕН УСПЕХ и ЕФЕКТивност" работим заедно в посока самопознание, целеполагане, редуциране на пречките, емоционална интелигентност, управление на времето, решаване на конфликти и др.

Каква форма предаваме на нещата, как се променя тя във времето; как с времето се променя формата, която предаваме на нещата; как се променя нашето възприятие за тях?!... Проследете в ретроспекция живота си, разгледайте, вижте, забележете, установете....открийте моделите, проследете общото в тях... и ще видите с изненада колко се е променило във времето вашето отношение към едни и същи неща, колко сте израснали, колко умения сте култивирали и на колко - присъщи на вас черти - ръбовете са се изгладили, повърхността е вече полирана...., блясъка - се забелязва с просто око! Но също ще видите и неща/места... където не е точно така, места/неща - белязани от страдания, носещи отпечатъка - <жертва>.... 


Това ли е вашата мечта? Така ли изглежда живота в представите ви? И ако не е точно так, то тогава - как? 
Времето е в нас и ние сме във времето! То променя нас, с много от нашите действия - ние променяме него.... 
И какво се случва с нашето отношение към нещата?! Може ли то да остане същото? И..... какво би било ако то остане същото? 
Животът ни ще изглежда като книга с няколко на брой повтарящи се страници....прелистваш, прелистваш....и всяка следваща страница удивително прилича на една друга...която си прочел преди няколко страници! 

Та,...решаваме да променим отношението си към нещата! Лесно звучи, а как е наистина? 
Ти, знаеш ли?...или някой твой близък знае и ти е разказвал? Как ви прозвуча от неговата уста, повярвахте ли му, разбрахте ли думите му, почувствахте ли ги? Как е постъпил той? А как бихте постъпили вие на негово място? Има ли <правилен начин>? Има ли <правилно отношение>? <Правилното> за едни, е ли <правилно> за други, а - за всички? 
Трудно е да се отговори еднозначно на тези въпроси! Трудно е и знание за това не се преподава!... Как да разберете - грешите ли или сте избрали <правилно> да се отнесете към реалността?

Каква е реалността?... Безспорно, за всеки - различна! А защо е така? Заобиколени сме от едни и същи неща. С някои живеем заедно, с друг - работим заедно....в една и съща среда...Един от нас се чувства прекрасно, за друг - може да е дори ужасно, а някои...дори не биха отразили питането ни като заслужаващо внимание... и защо е така? 

НАШЕТО ОТНОШЕНИЕ Е ФУНКЦИЯ ОТ НАШАТА ЛИЧНА ЕВОЛЮЦИЯ! ОТНОШЕНИЕто е ИЗБОР! Добре е ИЗБОРа да бъде информиран...

Магията да случиш твоята истинска реалност..... е като магията на числата в реда на Фибоначи - има ред, има абсолютна хармония... нужно е само да отвориш очи да я видиш, да махнеш само...шума от живота си за да можеш да чуеш.... мелодията и нейната красота, мелодията да бъдеш в силата си, да правиш сам света и живота си....
   

Заедно търсим  "Златното сечение" на твоята истинска сила 
ЕЛА...заедно ще ги открием! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дом на науката и техниката - София, у;.Раковска 108, зала 312

 МОДУЛ КЛАСА

 МОДУЛ  КЛАСА 

серия от уъркшопи за култура на  поведение, обноски и маниери!

            МОДУЛ  КЛАСА стартира с УНИКАЛНА ЖЕНА

          -- първа част от КЛАСА – предназначена – 
         --------------------   само за жени! --------------------------

В тази част от КЛАСА се:
- развива културата на отношенията и обноските 
за поведение.
- работи в подкрепа на вашата самооценка
- укрепва увереността ви в себе си
- умножава многократно успешността на вашето представяне в личен и професионален план!

:) ЖЕНАТА с КЛАСА не е                      
съвършена, но е уважаваща 
себе си и развиваща се!

  :) Тя не е бледо подобие 
  на онова, което някога е била!

:) Тя остарява красиво!

:) Жената,която се чувства 
подкрепяна – подкрепя!

:) Жената, която се чувства 
обичана – обича!

:) Тя изслушва и изпълнява 
Желания!

:) Тя създава домашен уют, 
обича, подкрепя, приема, 
прощава, дава!…..

Скъпи момичета, в „УНИКАЛНА ЖЕНА“, можете да бъдете такива каквито сте, открити и истински. Заедно изграждаме пространство за себе опознаване, приемане без оценяване и осъждане, разбиране без срам или вина.

Подарете си преживяване за изграждане на автентична връзка със себе си, за разгръщане и овладяване на женската енергия.

Място на събитието:
Клуб Corso, срещу Руската църква - ет.1

Какво ще ви предложим:
;) локация - топ център
;) изискана храна в 4 степенно меню
;) отбрани вина
;) ценни знания и умения за изискано поведение
;) компания от и за изискани дами!


Цени за участие:
- единична цена -160лв.
- цена за приятелки - 5 участници - 640лв.
- специална 8 мартенска цена - за всички записали се до 13.03. - пишете ни на ЛС и ще ви изпратим данни за плащане:
- единична цена 140лв.
- цена за 5 приятелки - 560лв.

Плащането се извършва само по банков път.

Местата са ограничени! НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ!ПЪТЕШЕСТВИЕ НАВЪТРЕ КЪМ СЕБЕ СИ


с ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ на имейл lektikaconsult@gmail.com

Успехът се корени в това ТИ САМ ДА ИМАШ КОНТРОЛ над това, което мислиш, над това, което казваш, над това, което правиш! Всичко следващо ще е логична последователност  от предишното.

В ЖИВОТА НИ ДЕЙСТВА ЛОГИЧНОСТ! Всичко, което се случва днес има своята причина в случилото се вчера, онзи ден и преди,….                                       всичко, което ще ми се случи утре ще бъде резултат от мисленото, казаното и направеното от мен - днес! 

ДНЕС, ТУК И СЕГА, АЗ ТВОРЯ СВОЯТА ЖИЗНЕНА РЕАЛНОСТ!

За да изразиш своя АЗ е нужно да го познаваш. За да го познаваш е нужно постоянно да го преоткриваш, развиваш и осъзнаваш. В "ПЪТЕШЕСТВИЕ НАВЪТРЕ КЪМ СЕБЕ СИ" фокусира вниманието ви върху вашият личен потенциал, за неговото изразяване и разгръщане, за неговото развиване. Перспективата АЗ СЪМ е началото на всичко, което визираме в . Ще развием умението си в АЗ - Мога посредством опознаване на самия себе си!
Ще положим началото.....за да си припомним, че всеки път се изминава с поредица от крачки и най-важна от тях е първата крачка!

Как преминава нашият семинар?
Учим се чрез преживяване. Заявяваме това, което можем като го правим. Изработваме умения да се доверяваме на невербалните си усещания. Изработваме логаритъм за управление на приоритетите и времето си. Планираме случващото се в живота ни. Поемаме контрол над случващото се като отнемаме правото на да подрежда живота ни. Концентрираме ума си. Фокусираме силата си. Насочваме я в избраната от нас посока. Постигаме желаното такова каквото сме го проектирали в мислите и сърцето си! Случваме - вълшебство в живота си! 
Опознайте себе си, осъществете желанията си, заживейте мечтите си. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Работата на един коуч напомня на това вълшебство - вълшебството на случването. Случването на онова специално нещо в живота на всеки, което до момента било е само мечта. След това започват промени в живота. Мечтите се въплъщават в реалност. А резултатите понякога надминават очакванията. Като никое вълшебство коучинг подхода размества, променя, заменя налични неща с нови, неподозирани възможности и реалности. Всеки коуч, действително променя - понякога той успява да промени само ъгъла, от който виждате нещата; друг път - променя , а понякога се случва дори да променя света....