image
защо се нуждаете от коучинг

намерете си коуч....

 

                                     8 Причини, при които е подходящо да се ползвате от услугата на коуч?                                              

     Вие лично или вашия екип е полезно  да работите с коуч, ако.....:

  • 1.  Забелязвате, че ви липсва яснота относно цели, знания, умения....Срещате трудност в дефинирането им?!  Не ви достига  увереност в себе си?  Не сте сигурен на кой ресурси и в каква степен можете да се доверите.     
  • 2.  Има събития, чиято важност и спешност натежава пред моментния ви капацитет...Нужна ви спешна реакция. 
  • 3.   Недостиг на време ви притиска да вземете спешни, но правилни решения.                                                           
  • 4.   Успехът напоследък ви се изплъзва... Започвате да се съмнявате в резултатността си.                                   
  • 5. Едни или други причини отнемат баланса в мисленето ви и това се отразява на действията и успешността ви. 
  • 6.  Обстоятелствата ви поставят в ситуация на избор. Не сте уверен в "правилния избор".                                      
  • 7.   Не познавате в достатъчна степен своя собствен капацитет. Изненадан сте от показаното. То е различно от представата ви.
  • 8.  Търсите промяната ( в себе си или в организацията), но искате да разчитате само на собствен, а не - външен ресурс.