image
за корпоративни клиенти

подкрепа на бизнеса в сферата на човешките ресурси

  НИЕ ВЯРВАМЕ, че:

  • Перфектният служител разпознава ценностите на компанията, за която работи като свои!
  • Отделната ЛИЧНОСТ, припознала себе си като значима за организацията, в СИНХРОН с другите личности от ЕКИПА е структурно значима за всяка организация.
  • ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА в една организация са нейния пулс. Открити и осъзнати отношения са в основата успешните резултати. 
  • УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО от работата е силно мотивиращ фактор за здравето, изявата и поведението  на ЛИЧНОСТТА.
  • ПРИЗВАНИЕТО мотивира несравнимо по-добре от ПРИНУДА.
  • КУЛТУРАТА на взаимоотношенията е УМение, което се придобива.
  • ПРОДУКТИВНОСТТА на работата е функция, върху чиито стойностти влияят доста променливи.
  • В различията е скрит ПОТЕНЦИАЛ. РАЗЛИЧНИЯТ личен потенциал на всеки член на организацията е важно да бъде  открит, забелязан, добавен към общия.
  • Всеки член на ЕКИПА има свой собствен КЛЮЧ към успеха на групата!
  • УСПЕХЪТ е РЕЗУЛТАТ ОТ ТРАНСФОРМАЦИЯ!

На своите  корпоративни клиенти, ЛЕКТИКА КОНСУЛТ предлага:

за повече информация  за услугата - изпратете ни запитване.