image
КАЛЕНДАР

предстоящи събития' 2019

ЯНУАРИ 2019

БЕЗПЛАТНИ СЪБИТИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.01.2019 - следпразничен СИНДРОМ в портфейла

ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ  за ЛИЧНИ УМЕНИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------

25.01.2019 - Цели и целеполагане. Планиране. Управление на времето.

 

ФЕВРУАРИ 2019

БЕЗПЛАТНИ СЪБИТИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.02.2019 - Коучинг? Защо и кога се нуждаете от вашия коуч? Разлики между „коуч“ и „ментор“, респ. „коучинг“ и „менторство“

23.02.2019 - РЕЗЕРВирай си място на сцената – 4 типа личности. Пасивен и проактивен подход.

ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ - ПРОГРАМА "ПЕРСПЕКТИВИ за БИЗНЕСА"-----------------------------------------------------------

9.02.2019   - БИЗНЕСЪТ СЕ ПРОМЕНЯ! А ВИЕ? 

22.02.2019 - ПОДБОР и УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ  за ЛИЧНИ УМЕНИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------

8.02.2019 - ЕФЕКТИвна комуникация – вербална и невербална комуникация. Как с думи и без думи се правят неща!?

МАРТ 2019

БЕЗПЛАТНИ СЪБИТИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.03.2019 – Емоционален и Рационален възглед. Емоционална интелигентност. Познавам и владея емоциите си!

ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ - ПРОГРАМА "ПЕРСПЕКТИВИ за БИЗНЕСА"-----------------------------------------------------------

29.03.2019 -  МЕНИДЖЪРСКИ РЕШЕНИЯ. ИЗБОРИ И ПОДХОДИ

ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ  за ЛИЧНИ УМЕНИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------

22.03.2019 - презентационни  УМЕНИЯ ЗА ВСЕКИ

АПРИЛ 2019

БЕЗПЛАТНИ СЪБИТИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.04.2019 -   навътре към себе си – Идентифициране и развитие на потенциала. Избори и Посоки.

27.04.2019 - УСПЕХЪТ е трансформация – отделната личност като индивид и част от обществото. Отношения в двойката. Семейство. Род и родина - уъркшоп 1ва част

ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ - ПРОГРАМА "ПЕРСПЕКТИВИ за БИЗНЕСА"-----------------------------------------------------------

19.04.2019 - ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИ

ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ  за ЛИЧНИ УМЕНИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------

26.04.2019 -  ЛИЧЕН УСПЕХ и ЕФЕКТивност.

МАЙ  2019

БЕЗПЛАТНИ СЪБИТИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.05.2019 - УСПЕХЪТ е трансформация – Ресурси. Качествени и количествени параметри. Анализ и синтез. Профил на успешния човек.  - уъркшоп 2ра част

25.05.2019 – Управление на ВРЕМЕТО. Планиране. Употреба. Цели и ефективност.

ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ - ПРОГРАМА "ПЕРСПЕКТИВИ за БИЗНЕСА"-----------------------------------------------------------

31.05.2019 - ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР

ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ  за ЛИЧНИ УМЕНИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------

17.05.2019 - мостът на ДОВЕРИЕТО. Навици на успешните хора.

 

ЮНИ 2019

БЕЗПЛАТНИ СЪБИТИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.06.2019  - за това събитие Вие ще  изберете тема за  - изпратете  ни вашето предложение

ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ - ПРОГРАМА "ПЕРСПЕКТИВИ за БИЗНЕСА"-----------------------------------------------------------

14.06.2019 -  УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА

ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ  за ЛИЧНИ УМЕНИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------

7.06.2019 - КОНФЛИКТология – Дефиниране на конфликта. Подходи и средства за решение. Управление на конфликтите.

         

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ  БЮЛЕТИН  ЗА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ НА ЛЕКТИКА КОНСУЛТ