image
КАЛЕНДАР

предстоящи събития

АПРИЛ 2018

Модул ЛИЧНОстно РАЗВИТИЕ-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЪТешествие към СЕБЕ СИ                              -  17.04. /18.30 -20.00/            - София

КЛАСА/ ДЖЕНТЪЛМЕН                                      -  29.04. /14.30-16.30/            група само за мъже - София

Модул УСПЕШЕН в БИЗНЕСА --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Избори и подходи"                                             - 25-26.04. /10.00 -17.15/    - София

МАЙ 2018

Модул ЛИЧНОстно РАЗВИТИЕ-------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЛАСА/ ОГЛЕДАЛО                                               -  13.05.  /14.30-16.30/         смесена група - жени и  мъже - София

МОСТЪТ на ДОВЕРИЕТО                                     -  15.05. /18.30 - 20.00/        - София

УСПЕХЪТ Е ТРАНСФОРМАЦИЯ -  1ва част     -  19.05.  /14.00 - 17.00/       - Пловдив

УСПЕХЪТ Е ТРАНСФОРМАЦИЯ -  2ра част     -  20.05.  /11.00 - 14.30/        - Пловдив

Представяне на книга "откровеНИЕ"                -  22.05.  18.00 - 20.00ч.       - София

Модул УСПЕШЕН в БИЗНЕСА --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Инструменти..."                                                     -   9 - 10.05. /10.00 -17.15/   - София

 "Големият лидер"                                                  -  30 - 31.05. /10.00 -17.15/  - София

   

ЮНИ 2018

Модул УСПЕШЕН в БИЗНЕСА --------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Управление на промяната"                                -  6-7.06.  /10.00 -17.15/        - София

КОНФЛИКТОЛОГИЯ - логика на конфликта   - 12.06. /18.30 - 20.00/         - СофияМодул УСПЕШЕН лидер --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗКУСТВОТО НА УПРАВЛЕНИЕТО   / следобедна група   -   / сутрешна група предстояща дата 

ЛИДЕР – ВИЗИОНЕР                             / следобедна група   -  / сутрешна група  - предстояща дата 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА НА УСПЕХА  / следобедна група  - / сутрешна група  - предстояща дата 

Модул УСПЕШЕН в личен план  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

24/7/365  - днес, тук и сега               / следобедна група -   / сутрешна група  - предстояща дата 

Интереси, конфликти, преговори  / следобедна група  -  / сутрешна група   -  предстояща дата 

Печеля/губиш или печеля/печелиш/ / следобедна група -  / сутрешна група - предстояща дата      

 

    

             "УСПЕШЕН" -  новата ни програма за бизнес и личностно израстване и развитие.

Развихме програма УСПЕШЕН на база обобщени клиентски обратни връзки. В резултат на вашите въпроси и заявени нужди,  ви предлагаме синтезирано обучение, съчетаващо актуални трендове в управлението и бизнеса с методология за личностно и бизнес израстване.

               

                                                       Форматът е подходящ за две групи участници                                           

 

модул УСПЕШЕН лидер - предназначен за шефове на малки и средни компании и отдели;  касае на 100% мениджърските отговорности и горещите теми за хора на ръководни постове;

 

модул УСПЕШЕН в личен план  -  подходящ за всеки.

 

„УСПЕШЕН“  е структурирана програма за дефиниране на възможностите и  разгръщане на потенциала на личността в аспект проявление.  Форматът ще се проведе в София, през м. октомври и ноември и декември 2017 година.

Фасилитатор на програмата  е Кремена Дачова - организационен психолог с над 15 годишен бизнес опит в сферата на комуникациите, ПР и реклама. През последните 3 години К.Дачова работи като външен ЧР консултант  за различни компани, организира обучения за Меки умения, вътрешни фирмени и отворени обучения, както и  семинари за личностно израстване и развитие.  Съчетанието на допълващи  се познания и бизнес  опит на различни управленски нива, К. Дачова обобщава в структурираната  програма „УСПЕШЕН“.

 

Общата продължителност на всеки отделен модул е 4 часа и включва:   теория,  споделяне на опит от участници, дискусия по темата.    Програмата се провежда в сутрешно и следобедно  издание, съответно от 10.00 до 14.00ч. и  от 14.30 ч. до  18.00ч.  Финалът на програмата е свободна дискусия  с  чаша ароматно кафе, безалкохолни  и сладки.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                       

                                                                                                ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ :

 Модул УСПЕШЕН в личен план 

за всяко обучение  – 30  EUR без ДДС

Цена за трите обучения от модула : 75 EUR на участник

Модул УСПЕШЕН лидер

за всяко обучение – 60 EUR без ДДС

Цена за трите обучения от модула : 150  EUR на участник

Моля,  вземете в предвид:

  • групите се състоят от  8  до 10 човека 
  • ако желаете да се регистрирате  за участие – свържете се с нас още сега!

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ  БЮЛЕТИН  ЗА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ НА ЛЕКТИКА КОНСУЛТ