image
ОБУЧЕНИЯ и СЕМИНАРИ

               

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМАТ

  ДАТА

ЛИЧЕН УСПЕХ и ЕФЕКТивност - 120 мин..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗГРЕВи и ЗАЛЕЗи - 240 мин.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕФЕКТИвна комуникация - 90 мин.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

комуникация БЕЗ ДУМИ - 90 мин.

уъркшоп

семинар     

уъркшоп

-----------

уъркшоп

изпратете запитване 

изпратете запитване

изпратете запитване

-------------------------------------

изпратете запитване

мостът на ДОВЕРИЕТО - 90 мин.

уъркшоп

изпратете запитване

КОНФЛИКТология - 90 мин.

уъркшоп

изпратете запитване

РЕЗЕРВирай си място на сцената - 90 мин.

уъркшоп

изпратете запитване

 

следпразничен СИНДРОМ в портфейла - 90 мин.

уъркшоп

 

изпратете запитване

 

презентационни  УМЕНИЯ ЗА ВСЕКИ  - 90 мин.     

 

ПЪТешествие навътре към себе си  90 мин.         

 

 уъркшоп

 

уъркшоп

 изпратете запитване

 

изпратете запитване

УСПЕХЪТ е трансформация  - 4 модула по 60мин.

уъркшоп

изпратете запитване

 

на ПРИКАЗКИ - 90 мин.

 уъркшоп

 

изпратете запитване