image
ОБУЧЕНИЯ и СЕМИНАРИ

КАЛЕНДАР' 2019                                                                    ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЧНИ УМЕНИЯ

 ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ  - пишете ни на email  lektikaconsult@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                          КАЛЕНДАР -   ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА НОВАТА 2019г.                                                                                                                

25.01.2019 - Цели и целеполагане. Планиране. Управление на времето.

  8.02.2019 - ЕФЕКТИвна комуникация – вербална и невербална комуникация. Как с думи и без думи се правят неща!?

22.03.2019 - презентационни  УМЕНИЯ ЗА ВСЕКИ

26.04.2019 -    ЛИЧЕН УСПЕХ и ЕФЕКТивност.

17.05.2019 -   Мостът на ДОВЕРИЕТО. Навици на успешните хора.

  7.06.2019 -   КОНФЛИКТология – Дефиниране на конфликта. Подходи и средства за решение. Управление на конфликтите.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всеки модул в програмата ЛИЧНИ УМЕНИЯ, може да бъде записван отделно.

Всяко обучение е еднодневно, с начален час –10.00 и край 17.00ч.

  • ЦЕНА за участие във всички модули – 120лв.
  • ЦЕНА за участие в 5 семинара по ваш избор -  480 лв.

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ  - пишете ни на email  lektikaconsult@gmail.com