image
за индивидуални клиенти

подкрепа по пътя на личностно израстване и развитие

                   

                     Израстването и развитието на всеки от нас има особено значение за проявление на възможностите ни.  Натрупаните знания и умения, често не успяваме да оползотворим, само и единствено поради ограничения, произхождащи от ценности, вярвания и разбирания. Начинът, по който  виждаме себе си и своите проекции в житейски план е в пряка зависимост от модели създадени и затвърдени у нас от ранно детство и такива натрупали се в последствие. 

                      В поредица от натрупване на грешки, неуспехи и провали - ние сме склонни да търсим причина и вина във външни хора и неща, упрекваме ...някой и нещо..... до онзи моментв живота когато си дадем сметка, че всичко, което ни се случва е сценарии, чиито автор сме ние самите. За промяната на този сценарии или някои от главните герои в него е нужно  да ревизираме смислите, които влагаме в думите, да опознаем  своите ценности, морал и ограничаващи вярвания,....да ги подредим, а някои- да поразчистим... и след тази ревизия на себе си ще можем да започнем да напишем по нов начин сценария на своя живот,..... ще променим някои от героите в него и ще видим, почувстваме себе си по нов, различен начин!

                     Търсите ли промяна в живота си? Искате ли  живота ви да бъде нов и различен?... Единствения начин това да се случи е като промените самия себе си, начина си на мислене, трансформирате или поне - модифицирате разбиранията и личността си!

                     Как може да се случи това? - обадете ни се.....

                     Заедно ще тръгнем по пътя на промяната!


" УСПЕХЪТ Е ТРАНСФОРМАЦИЯ" - представяне/ ВИДЕО