image
ПОРТФОЛИО

ТРУДЪТ НИ БЕ ОЦЕНЕН


ГОДИШНИ ЧР НАГРАДИ 2016 ОТ БАУХ

В годишните награди на Българската Асоциация за Управление на Хора за 2016г., компанията бе номинирана и достигна до финала (заедно с ощедве класирани компании) за приза "ЧР консултантски проект/ инструмент на годината". В категорията са номинирани три компании  с  ЧР консултантски проект/ инструмент, успешно създаден и внедрен през годината в клиентска/и организация/и - ефективно, резултатно и при високи професионални стандарти.

Лектика консулт бе отсъдена и класирана до финал за Проекта "ЕДИН РАЗЛИЧЕН РАБОТЕН ДЕН"


 


 


 НАШИТЕ КЛИЕНТИ ЗА НАС 

"Благодаря на Кремена за събеседването на тема "Продуктивността и личния успех", в което участвах. Кремена има способността да говори интересно, да ни води към открития, до които трудно бихме достигнали сами. Групата беше разнородна, което би могло да бъде пречка, но в случая се оказа предимство, възможност да отработим реална ситуация, в която често ни поставя животът и бизнесът. Събеседването ни ме отведе напред в личен план и ми помогна да организирам по-добре личните си ресурси по посока сбъдване и успех. Благодаря!"

Н.Монова

"Г-жа Кремена Дачова притежава много добри комуникативни умения, които използва и които й дават възможност да встъпи в контакт с аудитории с най-различен социален и професионален профил. Тя успява да направи достъпно и интересно поднасянето и усвояването на нова информация и умения от обучаваните лица и участниците в тренинг групите, водени от нея. Тя познава и владее добре груповата динамика и затова работи добре в съответните целеви групи като модератор и фасилитатор."

Т.Марков

"В комуникацията на К.Дачова с мен и екипа се изградиха отношения на доверие и  подкрепа. Констатирах висок резултат в умението й да установи в детайл спецификата на личните характеристики на всеки член на екипа и да намери умел учебен подход  индивидуално работещ за всеки. В процеса на работата ни заедно К.Дачова доказа, висока степен на отдаденост на работата, чувство за отговорност, последователен и  целен асочен подход.  Изпълни договорения ангажимент   с  висока степен на качество, оперативност и  в срок."

С.Динчева

ПРОДЖЕКТ ТИЙМ БЪЛГАРИЯ

Считам, че  компетенциите и уменията на К.Дачова като обучител развиха, надградиха и систематизираха наличните познания на всеки член на екипа. Бих подчертал умелото й владеене на аудиторията, постигането на баланс в отношенията и задържане на активно вниманието на участниците в обучението.

Ц.Захариев

 

РЕЛОТ ФОО

 По моя преценка като предприемач и ръководител на компанията, поредицата от проведени в рамките на второто тримесечие на годината три отделни модула, са  завишили с над 40% процента резултатността на служителите консултант продажби. Екипите по магазини – управители и продавач консултанти имат силно променена мотивация за работа и генерират по-висок общ резултат.

проф. дтн. киб. Петьо Хаджиев