image
ВИЗИЯ

 

           ЛЕКТИКА КОНСУЛТ Е КОМПАНИЯ, КОЯТО ПРЕДЛАГА НОВ, РАЗЛИЧЕН, ПРЕЦИЗЕН ПОДХОД В КОНСУЛТИРАНЕТО.

           Вярваме, че:

 • Отделната ЛИЧНОСТ, припознала себе си като значима за организацията, в СИНХРОН с другите личности от ЕКИПА е структурно значима за всяка организация.
 • ВЗАИМООТНОШЕНИЯта в една организация са нейния пулс. Открити и осъзнати отношения са в основата успешните резултати. 
 • УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО от работата е силно мотивиращ фактор за здравето, изявата и поведението  на ЛИЧНОСТТА.
 • ПРИЗВАНИЕТО мотивира несравнимо по-добре от ПРИНУДА
 • КУЛТУРАТА на взаимоотношенията е УМение, което се придобива.
 • ПРОДУКТивността на работата е функция, върху чиито стойностти влияят доста променливи.
 • В различията е скрит ПОТЕНЦИАЛ. РАЗЛИЧНИЯ личен потенциал на всеки член на организацията е важно да бъде  открит, забелязан, добавен към общия.
 • Всеки от ЕКИПА има свой собствен КЛЮЧ към успеха на групата
 • УСПЕХЪТ е трансформация
 • НАШАТА ВИЗИЯ
 • ЧОВЕШКИЯТ РЕСУРС се явява основен по размер и значимост ИНВЕСТИЦИОНЕН КАПИТАЛ за всяка компания.
 • Първото и най-важно условие за включване в определен екип са СПОДЕЛЕНИте  ЦЕННОСТТИ.
 • Човешкия ресурс СЕ УПРАВЛЯВА,т.е. той подлежи на планиране, развитие и общо въздействие в посока на избраните цели...
 • РАЗУМната организация ИНВЕСТИРА  в своите служители. ЗДРАВАта организация е разУМНА.
 • НЕЗДРАВАта организация може да бъде оЗДРАВена..
 • ИНВЕСТИЦИЯта във всеки отделен член на екипа, дава СИНЕРГИЧЕН ЕФЕКТ за организацията

            НАШАТА МИСИЯ е

 • да ви предложим разЛИЧЕН ПОДХОД в консултирането
 • да бъдем ваш ПАРТНЬОР в УПРАВЛЕНИЕТО на ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • да открием, развием и потенцираме заложбите на ХОРАТА в организацията
 • да открием, развием и потенцираме заложбите на всяка ОРГАНИЗАЦИЯ, избрала да партнира с нас.

                 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧАВАТЕ БЮЛЕТИН С АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ НА ЛЕКТИКА КОНСУЛТ -

                                                                                                        въведете  тук вашия имейл адрес